Về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Số ký hiệu văn bản Chỉ thị 643/CT-BGDĐT 2022
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Người ký duyệt Nguyễn Kim Sơn
Tài liệu đính kèm chi-thi-643-ct-bgddt-bo-giao-duc-va-dao-tao.pdf